X
GO
Lodewyk Jacobus b7c1d1e4f2g2h7i3

Lodewyk Jacobus (Louis),  is gebore op 30.1.1932.  Hy het getrou op 17.12.1955 met Maria Elizabeth (Marie) van der Merwe, dogter van Ds. Lucas Cornelis van der Merwe en Violette Johanna Van der Merwe.

Hy was onderwyser, boer, nyweraar en sakeman.  Hy het geboer in Messina en Middelburg (Tvl).  Hy het ook sakebelange gehad in Messina, Phalaborwa en Middelburg (Tvl).  Hy was die eerste persoon wat geboer het met Karakoelskape agter die Soutpansberge.

Die tiende geslag Bruwer's wat afstammelinge is van Lodewicus Jacobus Bruwer, wat getrek het weg van Robertson na die Boesmanland, en sy seun Willem Frederick Jacobus en kleinseun Lodewyk Jacobus en agterkleinseun Lodewyk Jacobus tot op hierdie punt se stamboom lyk as volg


Die kinders (10de Geslag) van Lodewyk Jacobus was:

 

Kinders van Lodewyk Jacobus (Louis)  (b7c1d1e4f2g2h7i3)
Naam   Gebore Sterf
Louis Bruwer
b7c1d1e4f2g2h7i3j1 17.12.1960
Marius Bruwer b7c1d1e4f2g2h7i3j2 16.12.1967  

Users
Membership Membership:
Latest New User Latest: Koekiebox
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 15347

People Online People Online:
Visitors Visitors: 14
Members Members: 0
Total Total: 14

Copyright of some work belong to their respective authors and research used is given credit for in the Resources Section. 

Kopiereg van sommige werk behoort aan hulle onderskeie outeurs en krediet word gegee in die Bronne Seksie.