X
GO
Lodewyk Jacobus b7c1d1e4f2g2h7

Lodewyk Jacobus,  is gebore op 14.5.1899.  Hy het getrek vanaf distrik Kenhardt na die plaas "Sterkwater" in die distrik Douglas as jong man. Hy het getrou op 18.1.1925 met Anna Debora Botha Engelbrecht, gebore op 2.2.1902.  Sy was familie van Generaal Louis Botha, hoekom sy die naam Botha gekry het.

Die negende geslag Bruwer's wat afstammelinge is van Lodewicus Jacobus Bruwer, wat getrek het weg van Robertson na die Boesmanland, en sy seun Willem Frederick Jacobus en kleinseun Lodewyk Jacobus tot op hierdie punt se stamboom lyk as volg


Die kinders (9de Geslag) van Lodewyk Jacobus was:

 

Kinders van Lodewyk Jacobus (b7c1d1e4f2g2h7)
Naam   Gebore Sterf
Willem Frederik Jacobus
b7c1d1e4f2g2h7i1 3.1.1927
Gert Louis b7c1d1e4f2g2h7i2 28.4.1930  
Lodewyk Jacobus b7c1d1e4f2g2h7i3 30.1.1932  

Users
Membership Membership:
Latest New User Latest: Koekiebox
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 15347

People Online People Online:
Visitors Visitors: 51
Members Members: 0
Total Total: 51

Copyright of some work belong to their respective authors and research used is given credit for in the Resources Section. 

Kopiereg van sommige werk behoort aan hulle onderskeie outeurs en krediet word gegee in die Bronne Seksie.